100312: new publication, book & dvd

"7fold poetics - Poesia en temps de transició, per christian ide hintze. Poetry in times of transition, by christian ide hintze", text & scans                       
literary & audiovisual contribution to: Poesia contemporània, tecnologies i educació     
Glòria Bordons (editora), Lis Costa (coordinadora del DVD), Book & DVD           
Publicacions i Edicions UNIVERSITAT DE BARCELONA            
ISBN 978-84-475-3430-2, Dispòsit legal B-6999-2010                
Barcelona, spain