triêu dâng ánh vàng

type: 
literary
project_picture: 
1993 trieu.jpg
description: 

(the golden flood), book, vietnamese
43 poems, 74 pages, preface by dr. huynh khai vinh
translations: dr. nguyên tri nguyên, together with other vietnamese writers & translators. illustrations by le ba dung
nhà xuát ban vân hoc, hanoi, vietnam 1993
buy product

 

this densely written and heavy tome, which weighs in at 200 pages, is the product of an author who still believes in the "magic of words". (...) in hintze’s case it is hard to decide how far this kind of treatment of the subject is the expression of a sense of mission and how far it is of a purely musical nature. there can be little doubt that what we have here is a highly idiosyncratic poet, very innovative despite all the references he makes, bringing to the light of day a considerable pile of gold. (neue zürcher zeitung, 13.5.1987)

Hintze bắt đầu sáng tác từ những năm 1974. Sau khi học xong ngành sân khấu và khoa học giao tiếp, từ năm 1974-1979 ông tham gia hoạt động xã hội bằng cách truyền bá các thông điệp của mình tới mọi người. Từ năm 1983, ông tham gia giảng dạy về Lesbos ở nhiều nơi như Ý, Kazakhstan, Cuba, Argentina, Việt Nam, Uruguay, Mexico, Mỹ và Indonesia. Năm 1997 ông là đồng sáng lập Viện Virtual Academy (Viên), chính vì vậy mà ông có nhiều sáng tác về đề tài học đường. Trưởng thành trong thời kỳ nền văn chương thế giới có nhiều biến đổi cả về loại hình cũng như thể loại, ông trở thành một trong những nhà văn Áo nhận thức nhanh và đúng nhất về xu thế phát triển của văn học và truyền tải những thay đổi này tới thế hệ sau mình.